Partnerzy

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego www.zodr.pl

Agro Bio Test www.agrobiotest.pl 

Bioekspert www.bioekspert.pl

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno www.ziarno.grzybow.pl

Eko Arka www.ekoarka.com.pl

Bio Kurier www.biokurier.pl

Koalicja Żywa Zienia www.koalicjazywaziemia.pl

Fundacja AgriNatura www.agrinatura.pl

IFOAM www.ifoam.bio

Poznaj nas

Jesteśmy pierwszą ogólnopolską organizacją zrzeszającą producentów ekologicznych w Polsce. Działamy nieprzerwanie od 1989 roku. Jako pierwsi certyfikowaliśmy żywność.

Najnowsze